MUNKEBO SKOLE

 

 

Billedet på sidehoved

Verdensklasse

Verdensklasse er Munkebo skoles tilbud til skolens elever med dansk som andetsprog.

 

Munkebo skole er en mangfoldig skole med plads til forskellighed – plads til alle. Vi anser sprog som en ressource, og vi arbejder anerkendende med de kulturforskelle, som bringes til Munkebo skole.

 

Munkebo skole repræsenterer over 20 nationaliteter. Vi har børn med sprog fra hele verden.

Vi har elever som er født og opvoksede i Danmark, men hvor forældrene ikke taler dansk, vi har elever, der er flygtet fra krig og nu har fået en mulighed for at gå i skole i Danmark og vi har elever, hvor forældre arbejder i Danmark.

 

Verdensklasse er et koncept, som trådt i kraft på Munkebo skole i skoleåret 2017/2018, hvor modtageklasserne lukkede i hele kommunen.

 

Formålet med Verdensklasse er at sætte fokus på integrationen af nyankommne elever samt at støtte op om den sproglige udvikling hos skolens tosprogede elever.

 

Verdensklasse samarbejder med skolens øvrige personale om at rammesætte det bedste tilbud for de tosprogede elever.

 

 

Eksempler på opgaver Verdensklasse varetager på skolen:

 

  • Undervisning af elever på hold
  • Støtte til elever i klasserne
  • Vejledning og sparring af kollegaer
  • Forældresamarbejde
  • Integrationsindsatser   
  • Årlig kulturuge med fokus på kulturmødet             

 

Verdensklasse arbejder progressivt, hvilket betyder, at eleverne vurderes løbende, og der arbejdes ud fra fleksible skemaperioder, hvor årgange og enkeltelevers behov tilgodeses.