MUNKEBO SKOLE

 

 

Billedet på sidehoved

BESKRIVELSE AF KOMPETENCECENTERET PÅ MUNKEBO SKOLE 

 

 

HVAD ER KOMPETENCECENTERET?

Skolens kompetencecenter består af lærere og pædagoger, som alle har været på efteruddannelse i systemisk supervision hos systemisk konsulent Tacha Elung. Kompetencecenteret arbejder ud fra skolens pædagogik, som tager udgangspunkt i den systemiske tænkning. I den systemiske tænkning påvirkes alle personer af deres omgivelser, og man påvirker selv sine omgivelser. Derfor vil man i den systemiske tænkning altid være nysgerrig på at tænke cirkulært omkring en problemstilling.

Kompetencecenteret vejleder skolens pædagogiske personale, når de har brug for sparring i forhold til den pædagogiske praksis i klasserummet eller til elever, som ikke er i trivsel. Vejledningen skal være med til at øge kvaliteten af elevernes skolegang fagligt, personligt og socialt.

 

HVORNÅR KONTAKTES KOMPETENCECENTERET?

Formålet er at yde pædagogisk og faglig sparring til små og store udfordringer som lærerne og pædagogerne står med i deres dagligdag. Alle udfordringer og bekymringer for børn og unge på vores skole er relevante. Vi ønsker en tidlig indsats, når en klasse, gruppe af elever eller et barn/ung ikke er i trivsel og kompetencecenteret kan derfor kontaktes tidligt i forhold til sparring, der kan give teamet nye værktøjer og vinkler i arbejdet med det, der udfordrer.

 

HVORDAN ARBEJDER KOMPETENCECENTERET?

Når lærere eller pædagoger henvender sig til kompetencecenteret, tilbydes de en supervisionssamtale; det er en struktureret samtale, hvor problematikken bliver belyst fra mange vinkler og perspektiver. Til supervisionen vil team og kompetencecenter sammen være vejsøgende, hvilket vil sige, at vi i et samarbejde afdækker udfordringen og sammen laver en handleplan med et forslag til, hvordan der kan arbejdes videre.

 

Efter en periode evalueres handleplanen i samarbejde med kompetencecenteret og det aftales hvordan der skal arbejdes videre.

 

Teamet orienterer forældrene om en eventuel indsats, der måtte sættes i gang i forhold til barnet/den unge.