MUNKEBO SKOLE

 

 

Billedet på sidehoved

 

BØRNESYN OG TEORETISK GRUNDLAG

 

På Munkebo Skole ved vi, at børn er forskellige og har forskellige behov – og at børn ikke skal gå ad de samme stier for at nå i mål.

Vi arbejder ud fra et anerkendende pædagogisk grundsyn, hvor vi tilstræber at skabe rum, læring og trivsel for den enkelte – under hensyn til fællesskabet. Det betyder, at vi ser på eleven ud fra et ressourcesyn; at vi tager pædagogisk afsæt i elevens styrkesider.

I skolen – og livet - er eleven en del af flere forskellige fælleskaber og indtager her forskellige roller, fx som barn i familien, elev, ven, spejder, gymnast osv.

I arbejdet med forståelsen af elevadfærd og udviklingsmuligheder arbejder vi ud fra et systemisk perspektiv.

Dette betyder, at vi ser barnet og den unge som del af det mønster og den sammenhæng, der er i det givne fællesskab – og at det også er her, at ændringer og løsninger skabes.