MUNKEBO SKOLE

 

 

Billedet på sidehoved

Hvor skal vi hen?

 

Vi skal opfylde reformmålene

’En længere og mere varieret skoledag’ · Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan · Folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale baggrund i forhold til resultater · Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. ·

 

Uddybning af de nationale mål

MÅL 1: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

MÅL 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

MÅL 3: Elevernes trivsel skal øges

 

Vi skal skabe skole ud fra den nyeBørne- og Ungepolitik pr. 2017

Politisk vision: Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads! Sammen støtter vi udviklingen af børn og unge som: · har forskellige kompetencer – og bruger dem! · er kreative og nysgerrige – og sprudler! · vokser gennem fællesskaber – og tager ansvar for dem! · kender og udfordrer deres eget potentiale – og bliver dygtigere!

 

Lokale politiske mål/forventninger

Bedre karakterresultater i Munkebo Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Kommunens værdier

Fællesskab i Kerteminde’ KNUT – Kvalitet, nærvær, udvikling og trivsel