MOD - FÆLLESSKAB - VILJESTYRKE - EJERSKAB

MUNKEBO SKOLE

Billedet på sidehoved
 • ikon
  Birgitte Nørrelund den 07-10-2015
  SIKKER SKOLEVEJ - nyt fra John i skolebestyrelsen.
 • ikon
  Rebecca Lowe Danekilde den 07-10-2015
  Svømmedisko 16.oktober i Munkebo - se vedhæftet!
 • ikon
  Tina Nygaard den 05-10-2015
  ORGANISERING AF STUDIECAFE OG MOTIONSBÅND for 4.-9. årg.
  Hermed et overblik over, hvordan denne vil se ud med virkning fra efter efterårsferien. Tanken bag studiecafeerne er, at eleven går derhen, hvor det giver mest mening for den enkelte at være. De dage, hvor der er et tilbud (kor, læseløft, matematikløft, udematematik, matematiktalenterne, kor og blæsergruppe) er der tilmelding, der vil køre i en periode og hvor man skal komme hver gang.   De selvkørende udnævnes af klassens lærere. Som forældre snakker I med jeres børn om, hvad der giver god mening og giver klasse- og kontaktlærere besked, når der er ønsker om deres opfølgning i forhold til dette. Denne organisering løber frem til december, hvor vi - i skolebestyrelsesregi - vil sende en evaluering ud til jer; på baggrund af denne justerer vi efterfølgende, så kvaliteten bliver endnu bedre;)

  VEDR. LEKTIER pågår der pt. et arbejde i skolebestyrelsen om at finde fælles holninger til, hvordan vi bruger lektier - og hvordan vi ønsker at sætte en ramme om disse, så alle parter oplever god effekt og bedre balance mellem 'lektiepligt' og fritid. Dette arbejde er endnu ikke i mål. Vi tilstræber, at lektierne kan nås i studiecafetiden - i kombination med et ugentligt lektiemodul derhjemme. Og så læser vi jo derhjemme, fordi det også er af lyst. Tak for input fra mange af jer; I hører nærmere, når vi er et skridt videre.
 • ikon
  Tina Nygaard den 05-10-2015
  STOR hilsen og tak for hjælpen fra forsker Lotte Nyboe
  - til interviewgrupperne fra 3., 4. og 8. og 9. årg. 'Tak for jeres tid; det var så fin og lærerig en oplevelse at tale med dem'. Dejligt, når folk udefra går herfra med en god historie om Munkebo Skole - og at vi har dedikerede elever med noget på hjerte; også om 'streaming'. Som opfølgning skal alle elever på årgangene i løbet af ugen udfylde et elektronisk spørgeskema; dette sker i skoletiden.
 • ikon
  Birgitte Nørrelund den 04-10-2015
  NYT fra John i skolebestyrelsen - DET HANDLER OM SIKKER SKOLEVEJ....
  Se bilag....
 • ikon
  Jesper Kristensen den 02-10-2015

   
 • ikon
  Rebecca Lowe Danekilde den 29-09-2015
  Se vedhæftet vedr. efterårsferieaktivitieter.
   

  Med venlig hilsen

   

  Helle Svansø

  Fritidsvejleder

  Projekt Plads Til Alle

  Tlf. 23 70 70 36

 • ikon
  Tina Nygaard den 23-09-2015
  TILBUD OM 'BLÆSERGRUPPE' FOR 3. OG 4. ÅRG. ONSDAGE I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING
  Fredag d. 2. oktober kl. 10.20 i skolens aula vil lærere fra Kulturskibet introducere tilbuddet om deltagelse i en 'blæsergruppe'. Tilbuddet er en del af den partnerskabsaftale om 'Den åbne skole', der er mellem skolen og Kulturskibet. Vi har indgået denne med henblik på ønsket om at få etableret et 'skoleorkester' på Munkebo Skole - og i den proces, er det blæsergruppen (trompet, fløjte mv.), der er det grundlæggende og grunden til, at det er dette, der oprettes i første omgang. Der er plads til en samlet hold på 25 på tværs af de to årgange. Det ene hold vil ligge i den understøttende undervisning, og det andet i forlængelse af denne lektion, i 'fritiden'. Tilbuddet er gratis for eleven - og der vil blive stillet instrumenter til rådighed.  Se medsendte vedr. tilmelding.
 • ikon
  Tina Nygaard den 23-09-2015
  KORTILBUD I DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING MANDAG
  Mandag d. 28. september kl. 12. 20 introducerer sanglærer fra Kulturskibet Hanne Juul Sørensen kortilbud for 6. og 7. årg. Dette vil blive udbudt mandage efter efterårsferien i 'det understøttende bånd' om mandagen. Tilbuddet er gratis for eleven; se medsendte for tilmelding.Tilbuddet er en del af den partnerskabsaftale om 'Den åbne skole', der er mellem skolen og Kulturskibet.
 • ikon
  Jesper Kristensen den 23-09-2015
  Aktiv rundt i Danmark var i dag på besøg på 2. årgang - og der blev gået til den i Multisalen...