MOD - FÆLLESSKAB - VILJESTYRKE - EJERSKAB

MUNKEBO SKOLE

Billedet på sidehoved
 • ikon
  Tina Nygaard den 12-05-2016
  PROJEKTOPGAVE 'De psykisk sårbare'
  I denne tid er 9. årg. i fuld gang med afviklingen af de skriftlige prøver. Tidligere på året afviklede de projektopgaven, hvor den enkelte skal demonstrere i hvor høj grad han/hun evner at arbejde projektrettet; det vil sige: At opstille en kompleks problemstilling, søge viden, bearbejde denne og fremstille resultatet af den problemløsende tilgang i både et produkt og en formidling/præsentation.Det er en kompleks og svær arbejdsproces, men også 'det, der skal til' for at klare sig godt i det fremtidige uddannelses- og samfundsliv, hvor det ikke er tilstrækkeligt kun at kunne copy-paste

  Anna fra 9. A udviste stort mod - i og med hun tog imod udfordringen at præsentere sin projektopgave for hele lærergruppen; det var rigtigt godt gået! Indholdet er så relevant, at vi - fordi vi har fået lov af Anna - lægger det ud til jer alle, fordi vi alle kan blive lidt klogere på området om 'de psykisk sårbare'...god læsning.
 • ikon
  Tina Nygaard den 12-05-2016
  ORIENTERING OM BESPARENDE STRUKTURFORSLAG PÅ SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET. Skole- og dagtilbudsbestyrelser var d. 10. maj inviteret til dialogmøde om 'struktur' med Børn- og skoleudvalget. På mødet blev strukturforslagene præsenteret (se bilag) - og drøftet; ligesom der blev lagt op til gerne at pege på andre forslag til at finde de besparelser, der er nødvendige.  

  I juni måned besluttes hvilket materiale, der skal sendes i høring. Der er høringsfrist i august, hvor der træffes beslutning på området.